MS-LIŠKA
MS-LIŠKA

Poplatky MŠ

CENÍK SLUŽEB

Zápisné - jednorázový poplatek 500,- Kč - při zápisu
Polatky je možno platit v hotovosti v kanceláři školky nebo bezhotovostním převodem na účet číslo: 2109737611 /0600, variabilní symbol = rodné číslo dítěte, vždy do 25. dne předcházejícího kalendářního měsíce. Nedojde-li k uhrazení platby v termínu, je mateřská školka oprávněná nabídnout místo dalšímu zájemci. Uhrazené školné je nevratné. 

Docházka:Školné na měsíc:c) Udržovací poplatek:
a) Základníb) Bonusy
Celodenné pravidelné

3000,-

2000,- sourozenec500,-
1000,- dvojče
Dopolední pravidelné2500,- 500,-
Každý další školní rok - 200,- 
Individuální, do 10ti dnů / měs2300,-1500,-300,-
Individuální do 5ti dnů / měs.1250,-900,-300,-

Uhrazené školné je NEVRATNÉ

ŠKOLNÉ:

a) Základní školné:

 • celodenní pravidelná docházka : od 7,00 do 15,30 hod.
 • dopolední pravidelná docházka : od 7,00 do 12,30 hod.
 • individuální docházka : do 10ti dnů včetně
 • individuální docházka : do 5ti dnů včetně

b) Bonusy:

 • sourozenec, dvojče (popř. individuální bonusy dle rozhodnutí ředitelky MŠ)
 • každý další školní rok v MŠ LIŠKA při pravidelné docházce snížení základní sazby a 200,- Kč (Počínaje ŠR 2019 / 2020)

c) Udržovací poplatek při dlouhodobé nepřítomnosti: 

 • celý kalendážní měsíc, rezervace místa ve školce

Výpovědní lhůta - 1 měsíc od podání žádosti o ukončení PV
Školné je třeba uhradit i v případě, že dítě nebude v průběhu výpovědní lhůty docházet

 

Hlídání / Adaptace
Individuální nepravidelná docházka

DOCHÁZKAŠkolné
 na 1 hod.na 1 den
Krátkodobádle počtu hodin50,-x
Dopolednídle počtu dnůx230,-
Celodennídle počtu dnůx250,-

Stravné na den

Celodenní docházka55,-sv + ob + sv
Dopolední docházka50,-sv + ob / ob + sv
Adaptace5,-jen svačina

Odhlášení stravy: 

 • První den absence je možné stravu odebrat po dohodě v době oběda.
 • Další dny bude dítě ze stravy do odvolání odhlášeno.
 • Stravné je vratné jen za včas odhlášenou stravu.
 • Neprojedené stravné bude převedeno na následující měsíc.

Ceník je platný od 1.9.2019