MS-LIŠKA
MS-LIŠKA

Poplatky MŠ

CENÍK SLUŽEB

Zápisné - jednorázový poplatek 500,- Kč - při zápisu
Polatky je možno platit v hotovosti v kanceláři školky nebo bezhotovostním převodem na účet číslo: 2109737611 /0600, variabilní symbol = rodné číslo dítěte, vždy do 25. dne předcházejícího kalendářního měsíce. Nedojde-li k uhrazení platby v termínu, je mateřská školka oprávněná nabídnout místo dalšímu zájemci. Uhrazené školné je nevratné. 

Docházka:Školné na měsíc:
a) Základníb) Bonusyc) Udržovací poplatek:
Celodenné pravidelné

3000,-

2000,- sourozenec500,-
1000,- dvojče
Dopolední pravidelné2500,-1700,-500,-
Individuální, do 10ti dnů / měs2300,-1500,-500,-
Individuální do 5ti dnů / měs.1250,-900,-500,-

Uhrazené školné je NEVRATNÉ

ŠKOLNÉ:

a) Základní školné:

  • celodenní pravidelná docházka : od 7,00 do 15,30 hod.
  • dopolední pravidelná docházka : od 7,00 do 12,30 hod.
  • individuální docházka : do 5/10ti dnů včetně
  • předškolní rok – při pravidelné docházce 1 500,- Kč

b) Bonusy:

  • sourozenec, dvojče (popř. individuální bonusy dle rozhodnutí ředitelky MŠ)

c) Udržovací poplatek při dlouhodobé nepřítomnosti: 

  • při nepřítomnosti celý kal.měsíc - rezervace místa, dítě se vrátí

Výpovědní lhůta – 1 měsíc od podání žádosti – platí se plné školné do ukončení PV 

Hlídání / Adaptace
Individuální nepravidelná docházka

DOCHÁZKAŠkolné
 na 1 hod.na 1 den
Krátkodobádle počtu hodin50,-x
Dopolednídle počtu dnůx230,-
Celodennídle počtu dnůx250,-

Stravné / den pro děti ve věku od 2 do 6 let

Celodenní docházka (sv + ob + sv)58,-pro děti ve věku 7 let = 65,- Kč
Dopolední docházka (1x sv + ob)48,-pro děti ve věku 7 let = 53,- Kč
Krátkodobá (1x svačina)10,-pro děti ve věku 7 let = 12,- Kč

Úhrady – v hotovosti podle předpisu, popř.na účet MŠ č. 210 973 7611/0600 do 25. dne předcházejícího měsíce. Stravné je vratné za včas odhlášenou stravu, neprojedené stravné bude odečteno při výpočtu úhrad na 2. následující měsíc. Uhrazené školné je nevratné.

aktualizace k 01.04.2022