MS-LIŠKA
MS-LIŠKA

INFORMACE PRO RODIČE

Rodiče nebo jejich zákonní zástupci jsou povinni předat dítě osobně paní učitelce do třídy.


Pracovníkům MŠ je nutné sdělit:

  • každou změnu zdravotního stavu dítěte (žaludeční nevolnost, střevní potíže, vyrážku, modřiny ap.) - Dítě se zjevnými příznaky onemocnění nebude do školky převzato (kašel, rýma, průjem, bolesti, zvracení ap.)
  • změnu bydliště, telefonu, zdravotní pojišťovny aj.
  • známou (plánovanou) nepřítomnost dítěte v MŠ v následujících dnech
  • jiné osoby, které dítě vyzvedávají v zastoupení rodičů - musí mít vyplněn příslušný formulář „Dohoda o zmocnění“.

Stravné:

  • není-li dítě odhlášeno včas, strava je započítána
  • řádné včasné odhlášení = nejpozději do 13.00 hodiny předcházející pracovní den (osobně nebo telefonicky).
  • Neprojedené, řádně odhlášené stravné, je vratné odečtením při platbě stravného na následující kalendářní měsíc.
  • první den neočekávané nepřítomnosti je možné oběd po dohodě vyzvednout v době oběda
  • termín zahájení docházky a stravování po nepřítomnosti je nutné oznámit opět minimálně jeden den předem, nejpozději do 13.00 hod.

Termíny úhrady poplatků:

  • školné je třeba hradit do 25. dne předcházejícího kalendářního měsíce podle stanoveného režimu docházky a stravné podle počtu dnů v měsíci.

VEŠKERÉ POTŘEBNÉ DOKUMENTY NALEZNETE JE STAŽENÍ <<<ZDE>>>

Seznam alergenů, které s mohou vyskytovat v jídlech:

  • alergeny jsou vypsány u konkrétních pokrmů v závorkách